Frans van Dommelen, voorzitter

fvdommelen@home.nl

Annekarien School-Cools, secretariaat

operaclub.nederland@gmail.com

Cees van Gorp, penningmeester

cees.gorp@gmail.com

Ton van Eijndthoven, programmering

tonvane1949@gmail.com

Henk Vleeschhouwer,

ICT en techniek

hvleeschhouwer@gmail.com