Theo Walraven,
voorzitter
Annekarien School-Cools, secretariaat
operaclub.nederland@gmail.com
Frans Vergeer,
penningmeester
Sep Raben,
ICT en techniek
Huishoudelijk regelement