Theo Walraven,
voorzitter
Annekarien School-Cools, secretariaat
operaclub.nederland@gmail.com
Henk Kiljan,
penningmeester
Henk Vleeschhouwer,
ICT en techniek
Huishoudelijk regelement