W.A. MOZART – LUCIO SILLA (1772)

 

Zondag 12 november 2017 – 15.00 uur

De Munt – Brussel (B)

 

 

LUCIO SILLA. Synopsis

Lucio Silla is een dramma per musica in 3 akten. Eerste uitvoering: 26 december 1772, Teatro Regio Ducal, Milaan. Eerste bekende moderne uitvoering: 14 december 1929, Praag. Gamerra, een Italiaanse dichter, ontleende het idee aan het verslag van Plutarchus van de loopbaan van Lucius Cornelius Silla (130-78 v.C.).

Nadat Mozart aan de opera was begonnen, werd het libretto ter goedkeuring naar Metastasio gestuurd. Hij verbeterde het zwakke libretto. De repetitieperiode was vol problemen die veroorzaakt werden door eigenzinnige zangers. De eerste opvoering begon drie uur te laat. De voorstelling duurde tot in de ochtend!

 

 

Eerste bedrijf:

De dictator Lucio Silla oefent in Rome de absolute macht uit. Hij heeft talrijke notabelen verbannen, onder wie senator Cecilio. Deze is in het geheim naar Rome teruggekeerd en ontmoet aan de rand van de stad zijn vriend Cinna. Cecilio vraagt Cinna om nieuws over zijn verloofde, Giunia. Cinna zegt hem dat Silla haar heeft wijsgemaakt dat Cecilio is gestorven, omdat hij zélf verliefd op haar is. Om Giunia voor zich te winnen vraagt Silla zijn zuster, Celia, voor hem te bemiddelen. Giunia weigert echter en Silla bedreigt haar. Giunia trekt zich terug in het mausoleum van haar voorvaderen. Zij roept de geesten van haar vader en van haar verloofde aan. Cecilio verschijnt echter in levenden lijve en beiden bezingen het geluk opnieuw verenigd te zijn.

 

Tweede bedrijf:

Silla wil Giunia ten overstaan van het volk tot vrouw nemen in de hoop dat ze dan niet durft te weigeren. Cecilio hoort dit en wil Silla doden, maar wordt daarvan door Cinna weerhouden. Celia is verliefd op Cinna, maar durft hem haar liefde niet te verklaren. Hij houdt ook van haar, maar zijn liefde is minder sterk dan zijn haat jegens haar broer. Giunia weigert in te gaan op het plan van Cinna om Silla's huwelijksaanzoek te aanvaarden en hem vervolgens in het echtelijk bed te vermoorden. Cinna besluit dat hij zelf de tiran uit de weg zal ruimen. Als Silla in de senaat Giunia tot zijn bruid uitroept, weigert zij, tot zijn grote woede. Cecilio komt met getrokken zwaard binnen en wordt samen met zijn verloofde gevangen genomen.

 

Derde bedrijf:

In de gevangenis wordt Cecilio bezocht door Cinna en Celia. Cinna vraagt Celia om bij haar broer te pleiten voor vergiffenis. Zij stemt hierin toe. Giunia en Cecilio nemen afscheid van elkaar. Ze zijn ervan overtuigd dat zij ter dood gebracht zullen worden. Silla is echter zo ontroerd door hun trouwe liefde dat hij iedereen vergeeft. Cecilio kan met Giunia trouwen, Cinna met Celia.