Zondag 4 november 2018 – 18.00 uur

   Verdi - Aida

   Aalto Theater – Essen

Aïda is een opera in vier bedrijven.

Libretto: Camille du Locle, naar een idee van Auguste Mariette; Italiaanse versie van Antonio Ghislanzoni.

Aïda speelt in de tijd van de farao’s en gaat over een klassieke driehoeksverhouding: de dochter van de farao, Amneris, houdt van de Egyptische bevelhebber Radamès, maar met behulp van een list komt zij er achter dat hij van haar Ethiopische slavin Aïda houdt.

Aïda, die moet kiezen tussen haar vaderlandsliefde en haar persoonlijke liefde, is de klassieke heldin die we ook in andere opera’s tegen komen zoals Tamerlano (Händel) en Idomeneo (Mozart).

 

Synopsis:

Eerste bedrijf

In het paleis van Memphis hoopt Radamès het Egyptische leger te leiden tegen de Ethiopiërs, gedreven door zijn liefde voor Aïda, een gevangen Ethiopische prinses. Ook de Egyptische prinses Amneris is verliefd op Radamès.

De hogepriester Ramphis raadt de koning aan Radamès het bevel te geven. Radamès wordt weggeleid om te worden gezegend.

Aïda vreest dat hij in de strijd tegenover haar vader Amonasro, de Ethiopische koning , zal komen te staan.

 

Tweede bedrijf

Tijdens een Moorse slavendans komt Aïda met een bedroefde blik binnen. Amneris veinst medeleven en lokt haar in de val door te zeggen dat Radamès dood is. Als Aïda haar wanhoop toont, weet Amneris dat ze verliefd is op Radamès. Ze vertelt dat Radamès nog leeft. Als Aïda de goden dankt, zegt Amneris dat zij Aïda’s rivale is. Aïda smeekt om genade, maar Amneris zweert wraak.

Radamès triomfeert en keert terug naar Thebe.

Aïda herkent haar vader tussen de gevangenen. Vermomd als soldaat vertelt hij de Egyptische koning dat Amonasro dood is en vraagt hem de Ethiopische gevangenen vrij te laten. Als Radamès zijn verzoek steunt, geeft de koning toe en staat hij de verbinding tussen Amneris en Radamès toe.

Aïda’s hart breekt.

 

Derde bedrijf

Wachtend op  Radamès aan de oever van de Nijl denkt Aïda terug aan Ethiopië. Haar vader verschijnt, klaar voor een nieuwe aanval op Egypte. Hij weet dat Radamès van haar houdt en eist dat Aïda hem militaire geheimen ontfutselt.

Radamès belooft Aïda dat hij de koning zal vertellen dat hij van háár houdt. Aïda waarschuwt hem voor Amneris en zegt dat ze nú moeten vluchten. Ze vraagt hoe ze de Egyptische legers kunnen mijden en Radamès onthult welke route het leger zal nemen. Amonasro komt tevoorschijn en Radamès beseft dat hij Egypte heeft verraden. Hij wacht op zijn arrestatie. In de chaos weten Aïda en haar vader te ontsnappen

Vierde bedrijf

Amneris belooft Radamès te helpen als hij belooft Aïda nooit meer te zien, maar hij weigert  Als Ramphis beveelt om Radamès in een graftombe op te sluiten, zakt de wanhopige Amneris ineen. In de donkere tombe wacht Radamès op zijn dood als plotseling Aïda naar voren treedt. Ze zegt dat ze is gekomen om met hem te sterven. Ze vallen elkaar in de armen en nemen afscheid van de wereld. Op het moment dat Aïda sterft, klinkt van buiten de stem van Amneris die om vrede vraagt.